Akce na září – Ježci

11.9.    ZÁMEK Pardubice, úterý     Návštěva výstavy „VČELY“

/10.00 hodin/

 

12.9.     CELOŠKOLNÍ SCHŮZKA RODIČŮ, středa , po jejím skončení bude v naší třídě TŘÍDNÍ SCHŮZKA

/ od 15.30 hodin /

 13.9    VÝCHODOČESKÁ GALERIE – Dům u Jonáše, čtvrtek,  Program pro děti „O JONÁŠOVI A VELRYBĚ „

/9.30 hodin/

14.9.   PLAVÁNÍ – 1. LEKCE, pátek

 

18.9.       NÁVŠTĚVA ZELENÉ BRÁNY, úterý         /10.00 hodin/

 

19.9.       GALERIE MĚSTA PARDUBIC, středa , Program pro děti „VŠEMI SMYSLY“

  • výstava, zaměřena na smyslové vnímání

 

21.9.      PLAVÁNÍ – 2. LEKCE, pátek

26.9.       VÝCHODOČESKÉ DIVADLO – Malá scéna, středa,  Pohádka „KAŠPÁREK A DRAK „

/9.00 hodin/