Akce na Listopad – Ježci

1.11     Ekocentrum PALETA

čtvrtek   Program: PEČENÍ CHLEBA

2.11     PLAVÁNÍ lekce, pátek

 5.11  VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ v MŠ,pondělí

7.11.         VÝCHODOČESKÁ GALERIE – Dům U Jonáše, středa

Doprovodný program k výstavě :

V PAVOUČÍ SÍTI Z NITÍ

 

9.11.      PLAVÁNÍ  8. lekce, pátek

 

13.11   GALERIE MĚSTA PARDUBIC,úterý ,

Program a tvořivá dílna k výstavě

KOLÁŽOVÉ KOLÁČE“

 

16.11. PLAVÁNÍ lekce, pátek

 20.11      „HRAVÁ VĚDA“,úterý

Program s jednoduchými přírodovědně zaměřenými

pokusy  /v MŠ/

23.11. PLAVÁNÍ lekce – ZÁVĚREČNÁ, pátek

26.11.         KONCERT KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

pondělí          „TRÁPENÍ PANA BAMBULY“

/Dům hudby/ 

  29.11.    CELODENNÍ VÝLET , čtvrtek   

                   PEKLO ČERTOVINA

          /podrobné informace budou na nástěnce/