Akce na Listopad – Ježci

1.11. PLAVÁNÍ 8.lekce

pátek

8.11. PLAVÁNÍ 9. lekce

pátek
11.11.  Slavnostní otevření další části zahrady „U SLUNÍČEK“

pondělí

12.11. VÝCHODOČESKÉ DIVADLO

úterý „O zlaté rybce“ /Divadlo Drak HK/

13.11 Ekocentrum PALETA

středa Program: „JAK SE DĚLÁ PAPÍR“

15.11. PLAVÁNÍ 10. lekce – ZÁVĚREČNÁ

pátek

20.11. GALERIE MĚSTA PARDUBIC

středa Program a tvořivá dílna k výstavě

MLUVÍCÍ RYBA SE NEMŮŽE NADECHNOUT“

    1. CELODENNÍ VÝLET

středa VÁNOCE NA ZÁMKU ŽLEBY

/podrobné informace budou na nástěnce/