Akce na Září – Ježci

9.9. CELOŠKOLNÍ SCHŮZKA RODIČŮ

pondělí po jejím skončení bude v naší třídě TŘÍDNÍ SCHŮZKA

/ od 15.30 hodin /

13.9. PLAVÁNÍ – 1. LEKCE

pátek

20.9.  PLAVÁNÍ – 2. LEKCE

pátek

27.9. PLAVÁNÍ – 3.LEKCE

pátek