Akce na září – Kuřátka

12.9. rodičovská schůzka na třídě Berušek ( zač. 15.30 )
14.9. divadlo v MŠ – Budulínek Mandelinka ( zač. 8.30 )
18.9. eko program Paleta – pečení brambor ( odjezd z MŠ v 8.10 )
26.9. podzimní keramická dílna s dětmi a rodiči ( zač.15.30 )