Akce na květen – Kuřátka

5.6. plavání – 4. lekce
12.6. plavání – 5. lekce
19.6. plavání – 6. lekce
21.6. výlet do městské knihovny s programem „Pověsti Pardubic“ –
odjezd v 9.00
21.6. Školní akademie – zač. v 15.30
26.6. plavání – 7. závěrečná lekce
26.6. rozlučka se třídou Kuřátek – zač. v 16.00
28.6. muzikoterapeutická pohádka v MŠ „Jak pračlovíček k ohni přišel“
– zač. v 8.30