Akce na červen – Sluníčka

1.6. Dětský den s policií ČR

7.6. indiánský den v MŠ

8.6. ekocentrum Paleta – program pečení chleba

15.6. městské slavnosti – Zrcadlo umění – město tančí- vystoupí zvonky – dopoledne

21.6. školní akademie v MŠ v 15.30

22.6. turnaj v hokejbale

25.6. návštva ZŠ Polabiny II – koncert dětí sboru čtyřlístek