Akce na červen – Berušky

1. 6. Indiánský dětský den
7. 6. Pěší výlet za vláčky do Rosic nad Labem (s sebou: batoh, pití a pláštěnku)
11. 6. Divadlo v MŠ – „Víla Kopretinka“
14. 6. Jedeme do města (s sebou: batoh, pití a pláštěnku)
21. 6. Školní akademie – vystoupení třídy Berušek pro rodiče
28. 6. Spinkání v MŠ aneb putování za dobrodružstvím (od 18:00)