Akce na měsíc ČERVEN Berušky

5. 6. VÝLET TOULOVCOVY MAŠTALE (s sebou: jídlo na celý den, pití, batůžek, pláštěnku)
19. 6. ŠKOLNÍ AKADEMIE – ODPOLEDNÍ VYSTOUPENÍ VŠECH TŘÍD
21. 6. KOUZELNÍCI VE VÝCHODOČESKÉM DIVADLE
27. 6. ROZLUČKOVÉ SPINKÁNÍ V MŠ (Od 18 h)