Aktuality Zvonecek

 • Zájmové kroužky v Mš Zvoneček
 • Platba Třídního fondu
 • Provoz mateřské školy
 • Celoškolní schůzka pro všechny rodiče dětí z MŠ Zvoneček
 • Sportovní den celé MŠ - FOTO
 • Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce
 • Platby školní rok 2018-2019
 • Focení do Pardubického deníku
 • Akce na ZÁŘÍ viz třídy
 • Výsledky sběru
 • Informace pro rodiče - hračky
 • Pro předškolní děti - povinná školní docházka
 • Pro nově přijaté děti - s kterými příznaky onemocnění nepatří dítě do MŠ
 • Sběr
 •