Aktuality Zvonecek

 • Zápis
 • Do naší Mateřské školy jsme v rámci plnění programu Skutečně zdravá škola pořídili čističky vzduchu
 • Potvrzení na daně - školné
 • Sponzorský dar Smp - Odpady a.s.
 • Zájmové kroužky v Mš Zvoneček
 • Provoz mateřské školy
 • Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce
 • Platby školní rok 2018-2019
 • Akce na Listopad viz třídy
 • Výsledky sběru
 • Informace pro rodiče - hračky
 • Pro předškolní děti - povinná školní docházka
 • Pro nově přijaté děti - s kterými příznaky onemocnění nepatří dítě do MŠ
 • Sběr
 •