Aktuality Zvonecek

 • Sportovní den celé MŠ - FOTO
 • Termíny pro dodatečná přijímání dětí do MŠ na školní rok 2018/2019
 • Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce
 • PŘIJATÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 • Platby školní rok 2018-2019
 • Platby - letní prázdniny
 • Focení do Pardubického deníku
 • Akce na KVĚTEN viz třídy
 • Výsledky sběru
 • Informace pro rodiče - hračky
 • Pro předškolní děti - povinná školní docházka
 • Pro nově přijaté děti - s kterými příznaky onemocnění nepatří dítě do MŠ
 • Školné a stravné na školní rok 2017/2018
 • Sběr
 •