Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií uvedených v následující tabulce:

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijetí

1.

Věk dítěte

Předškolák – 6letý (6 let do 31.8.2019)

500

Předškolák – 5letý (5 let do 31.8.2019)

440

Dítě 4leté (4 roky do 31.8.2019)

380

Dítě 3leté (3 roky do 31.12.2019)

360

Dítě mladší (3 roky od 1.1.2020 do 30.6.2020)

0

2.

Den narození (pro děti narozené do 30.6.2017)

Za každý den v roce

0,02

3.

Pobyt (pro děti narozené do 30.6.2017)

Trvalý pobyt ŠO + doložené skutečné bydliště ve ŠO

530

Trvalý pobyt ŠO + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO

490

Trvalý pobyt Pardubice + doložené skutečné bydliště ŠO

280

Trvalý pobyt Pardubice + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO

240

Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště ŠO

40

Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště nedoloženo ve ŠO

0

4.

Sourozenec+dvojčata

Sourozenec v MŠ již je a bude i od 1.9.2019 + dvojčata

10

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných MŠ přijímány i mladší děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek každé MŠ.

Bez ohledu na bodové hodnocení:

může ředitel/ka MŠ přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P…..)

Vysvětlivky:

ŠO – školský obvod

Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019

 

Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019

 

  • Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat 29. 4. 2019

od 7:00 do 16:00 hodin

  • Rodiče si přinesou vyplněnou žádost, která je zveřejněná na stránkách školy
  • Počet přijímaných dětí je upřesněn na konkrétní mateřské škole
  • Upřednostněny budou na prázdninový provoz děti zaměstnaných rodičů

 

Potřebné dokumenty najdete na webových stránkách naší školy v záložce „O škole“ pod složkou „Dokumenty“

 

Akce na měsíc DUBEN- Berušky

 11. 4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. 4. Divadlo v MŠ „Trampoty čarodějnice Čarymůry“ od 9:00
15. 4. Smysly zvířat v MŠ (program se živými zvířátky)
16. 4. Druhá jarní brigáda s rodiči – práce pro mamky i taťky
18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY – OMEZENÝ PROVOZ MŠ
19. 4. VELKÝ PÁTEK – MŠ UZAVŘENA
22. 4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – MŠ UZAVŘENA
25. 4. ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE S RODIČI od 15:30
26. 4. Divadlo v MŠ – „Míša, Máša a Velikonoce“

Akce na Duben- Motýlci

1. 4. aprílový den v aprílovém oblečení

2. 4. seznámení s prací pana včelaře

11. 4. den otevřených dveří v MŠ

první plavání – s sebou v batůžku plavky, ručník, pití, popř. plaveckou

čepici a brýle

minibesídka a jarní tvoření s rodiči od 15:30

12. 4. divadlo v MŠ

15. 4. dravci v MŠ

16. 4. brigáda v MŠ

18. 4. velikonoční prázdniny – omezený provoz

19. – 22. 4. velikonoční svátky – mš uzavřena

24. 4. na svatého Jiří vylézají hadi a štíři….

25. 4. druhé plavání

26. 4. divadlo v MŠ

30. 4. čarodějnická rodina – čarodějnice řádí a dovádí

Akce na Duben – Žabky

2.4. Zvířátka a jejich mládátka – naučný program p. Kadlečková v 9.00

11.4. Den otevřených dveří

12.4. divadélko JOJO  v Mš pohádka Trampoty čarodějky Čárymůry , v 9.00

15.4. Smysly zvířat – setkání s živými zvířátky , naučný program

18. – 22. 4. – velikonoční prázdniny – omezený provoz

26.4. divadelní představení v Mš – Víla srdíčková Míša, Máša a Velikonoce v 8.30

Akce na Duben – Ježci

2.4.   Galerie města Pardubic

úterý     Program: „IGELITOVÝ SÁČEK“

k výstavě PLASTIC HEART

 

 

3.4.   INFORMATIVNÍ SCHŮZKA – ŠKOLA V PŘÍRODĚ

středa     od 16 hodin ve třídě JEŽKŮ

 

  1. – 4. 4. ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

10.4.   EKOCENTRUM Paleta

středa    „Velikonoční dílny“  

 

 

12.4.    POHÁDKA V MŠ

pátek          „Trampoty čarodějky Čarymůry“

 

 

15.4.    Přírodovědný program v MŠ

pondělí        „SMYSLY ZVÍŘAT“

 

 

18.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek

 

23.4 – 26.4. ŠKOLA V PŘÍRODĚ

                Benecko – hotel KUBÁT