Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií uvedených v následující tabulce:

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijetí

1.

Věk dítěte

Předškolák – 6letý (6 let do 31.8.2019)

500

Předškolák – 5letý (5 let do 31.8.2019)

440

Dítě 4leté (4 roky do 31.8.2019)

380

Dítě 3leté (3 roky do 31.12.2019)

360

Dítě mladší (3 roky od 1.1.2020 do 30.6.2020)

0

2.

Den narození (pro děti narozené do 30.6.2017)

Za každý den v roce

0,02

3.

Pobyt (pro děti narozené do 30.6.2017)

Trvalý pobyt ŠO + doložené skutečné bydliště ve ŠO

530

Trvalý pobyt ŠO + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO

490

Trvalý pobyt Pardubice + doložené skutečné bydliště ŠO

280

Trvalý pobyt Pardubice + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO

240

Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště ŠO

40

Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště nedoloženo ve ŠO

0

4.

Sourozenec+dvojčata

Sourozenec v MŠ již je a bude i od 1.9.2019 + dvojčata

10

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných MŠ přijímány i mladší děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek každé MŠ.

Bez ohledu na bodové hodnocení:

může ředitel/ka MŠ přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P…..)

Vysvětlivky:

ŠO – školský obvod

Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019

 

Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019

 

  • Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat 29. 4. 2019

od 7:00 do 16:00 hodin

  • Rodiče si přinesou vyplněnou žádost, která je zveřejněná na stránkách školy
  • Počet přijímaných dětí je upřesněn na konkrétní mateřské škole
  • Upřednostněny budou na prázdninový provoz děti zaměstnaných rodičů

 

Potřebné dokumenty najdete na webových stránkách naší školy v záložce „O škole“ pod složkou „Dokumenty“

 

Sběr

Vážení rodiče a děti, opět zahajujeme sběrovou akci papíru. Papír můžete nosit v průběhu celého roku. Svázané balíky, prosím, ukládejte pod schody u třídy Berušek. Na nástěnkách v šatnách každé třídy jsou seznamy, kam napište počet kilogramů. Každá třída si za finance získané sběrem nakoupí potřeby a hračky pro děti.

Hodně vytrvalosti v soutěži přeje kolektiv MŠ Zvoneček a ředitelka Lenka Klasová.

Výsledky sběru