Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019

 

Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019

 

  • Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat 29. 4. 2019

od 7:00 do 16:00 hodin

  • Rodiče si přinesou vyplněnou žádost, která je zveřejněná na stránkách školy
  • Počet přijímaných dětí je upřesněn na konkrétní mateřské škole
  • Upřednostněny budou na prázdninový provoz děti zaměstnaných rodičů

 

Potřebné dokumenty najdete na webových stránkách naší školy v záložce „O škole“ pod složkou „Dokumenty“