Informativní schůzka pro rodiče PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Ve středu 13.3. 2019 se koná ve třídě JEŽKŮ od 16 hodin

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

s hostem z Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích paní Mgr. Ivanou Němcovou.

TÉMA: „Školní zralost a připravenost dítěte do ZŠ“

Pro rodiče předškolních dětí DŮLEŽITÉ