Školní kroužky

Přehled zájmových aktivit nabízených v roce 2017/2018

1/ Procvičování řeči (logopedická cvičení)
Vede: p. učitelka Hana Kupcová – logopedická asistentka
Pro: předškolní děti

2/ HLÁSULKY (rozvoj jazykových schopností)
Vede: p. učitelka a logopedka Gabriela Solnická
Pro: předškolní děti

3/ Lesní skřítci
Vede: p. učitelka Lenka Ježková

4/ Zvonky (Hudebně-pohybový soubor- výběrový kroužek)
Vede: p. učitelka Simona Korejtková
Pro: předškolní děti

Platba kurzovného zahrnuje:
1) náklady MŠ na energie v době výuky
2) pořízení účebního materiálu k výuce nadstandardních služeb školy: pomůcky, kopírování, kostýmy, hudební nástroje, polštáře k sezení, motivující odměny pro děti; část financí bude použito na dopravu + vstupné na koncerty, výstavy spojené s výukou
3) finanční ohodnocení učitelky v případě kdy pracuje nad rámec své pracovní doby
4) školení učitelek k prohloubení znalostí v dané nadstandardní činnosti, kterou vykonává

Cíl nadstandardních aktivit je rozšířit programovou nabídku školy.

Organizace nadstandardních aktivit:
Nadstandardní aktivity nejsou realizovány na úkor rozsahu a kvality standardního vzdělávacího programu, tzn., nejsou součástí hlavní vzdělávací nabídky (je vypracován přesný časový plán).

Charakteristika nadstandardních aktivit:
Nadstandardní aktivity umožňují dětem vyžití v nejrůznějších oblastech (jazykové, pohybové, sportovní, hudební, estetické, tvořivé apod.). Každá nadstandardní aktivita má vypracovaný svůj plán, který je součástí třídní dokumentace a vypracovávají si je samy pedagogické pracovnice, podle toho, kterou nadstandardní aktivitu vedou.

Obsah nadstandardních aktivit:
Obsahem jsou hry a činnosti, které rozvíjí schopnosti dětí v oblastech, na které je nadstandardní aktivita zaměřena.