Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.00 hodin. Rodiče vodí své děti do mateřské školy nejdéle do 8.00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností.

Provoz v jednotlivých třídách:

Žabky: 6.30-16.00 hod, Kuřátka: 6.30-16.00 hod,

Motýlci: 6.30-16.00 hod (16.00-16.45 hod je zde koncová služba),

Berušky: 7.15-15.45 hod , Sluníčka: 6.30-16.00 hod, Ježci: 7.00-16.00 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 11.45 do 12.15 hodin. Odpolední vyzvedávání dětí probíhá od 14.30 hodin, pokud si rodiče potřebují dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou. V čase od 16.00 do 16.45 hodin jsou děti spojeny do jedné třídy.

Odhlašování dětí

Rodiče omlouvají děti na týž den nejpozději do 7.30 hodin prostřednictvím SMS zprávy: 774 226 619, nebo do sešitů na omluvy v šatnách jednotlivých tříd. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne SMS zprávou.

Režim dne

Stravování dětí i personálu je zajištěno vlastní školní jídelnou. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim. Při vydávání jídla je přihlíženo k individuálním potřebám dětí (alergie, diety, apod.).

Spojování tříd  z organizačních  důvodů  je  maximálně  omezováno  a  volíme  jej  co  nejšetrněji
k dětem.

Režim  celého dne  je  maximálně uvolněn tak,  aby  bylo  možné  co  nejvíce  vyhovět  potřebám
a zájmům dětí. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla, pobyt venku a odpočinek dětí. Od příchodu dětí do mateřské školy probíhají tyto činnosti:

6.30 – 8.00 Příchod dětí, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy
8.00 – 9.00 Pohybové aktivity, volně spontánní zájmové aktivity
Osobní hygiena, dopolední svačina
9.00 – 9.30 Cílené didaktické činnosti
9.30 – 11.30 Pobyt venku
11.30 – 12.15 Oběd a osobní hygiena dětí
12.15 – 14.00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
14.00 – 14.30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14.30 – 15.45 Odpolední zájmové činnosti
15.45 – 16.45

16.45 – 17.00

Převedení dětí do jedné třídy MŠ s koncovým provozem (Motýlci)

Odchod z areálu školy

 

Při pobytu na školní zahradě dochází k vzájemnému setkávání dětí ze všech tříd zcela přirozeně.

Individuální potřeby dětí

V rámci skupiny jsou respektovány individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Na každé dítě nahlížíme jako na jedinečnou osobnost a podle toho k němu přistupujeme.

Napomáháme adaptaci nově příchozích dětí, pozorujeme jejich osobní vlastnosti, rozvoj a pokrok za určitý časový úsek. Snažíme se vyzdvihnout silné stránky každého jedince.