POZOR – ZMĚNA MĚSÍČNÍ ZÁLOHY ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ OD 1.10.2020

Důležitá informace pro rodiče

Z důvodu výrazného navýšení cen potravin se mění výše měsíční zálohy za stravné a školné, a to od 1. 10. 2020:

– výše celkové měsíční zálohy 1534 Kč,

Z toho školné činí 547 Kč (stanovené výpočtovou tabulkou MmP).

Osvobození od školného:

  1. Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 (předškoláci) platí pouze zálohy na stravné ve výši 987 Kč.

  2. Děti s odkladem školní docházky (7leté) platí zálohu na stravné ve výši 1134 Kč.

(Kalkulace ceny stravování MŠ Zvoneček dle finančních limitů na nákup potravin, příl. č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování)

Záloha se platí měsíc předem nejpozději do 15. dne v měsíci připsáním na účet Mateřské školy Zvoneček,

č. účtu 10831561/0100. Při platbě vždy uvádějte přidělený variabilní symbol.

(Pozn. první platba na září do 15. 8. 2020 na účet školy, poslední na měsíc červen do 15. 5. 2021)

Odhlášky stravování:

Na aktuální den nahlaste nejpozději do 7.30 h. pouze formou SMS

na telefonním čísle 774 226 619, případně písemně do sešitu nebo kalendáře v šatnách tříd. Na zaslané SMS odhlášky neodpovídáme z kapacitních důvodů.

Vyúčtování stravného je prováděno 2x ročně, v lednu a září.

Při změně bankovního účtu na vracení přeplatků stravného nahlaste co nejdříve číslo nového účtu vedoucí školní jídelny emailem

na ms-slunecni-galasova@seznam.cz.

3. 9. 2020

Jana Galašová, vedoucí školní jídelny