Sponzoři školy

Děkujeme níže uvedeným za věcné dary a pomoc naší škole.

Školní rok 2018/2019
Smp – Odpady a.s. – 100 000,-  poskytnutí finančního daru pro Mš Zvoneček
David Christ – 3000,- pro třídu Motýlků
Lighthouse Languages s.r.o. – 2890,- pro třídu Žabek
Lighthouse Languages s.r.o. – 1290,- pro třídu Žabek
p. Plch – Filtrace do jezírka
Petr Matys – řeznictví u Franty( Starý Máteřov) – perníčky do mikulášských balíčků
Mgr. Petr Pelikán, Smilova 2725,  530 02 Pardubice – dar 5000 Kč pro třídu Ježků

Školní rok 2017/2018
Ing.Patáková – dar 1000 Kč třídě Žabek
Oldřich Stránský za dar – pultový mrazák Vestfrost v hodnotě 11.400 Kč pro mateřskou školu
Manželé Musilovi – dar 2000 Kč třídě Ježků
Mgr. Petr Pelikán, Smilova 2725,  530 02 Pardubicedar 5000 Kč pro třídu Kuřátek
Martinu Bajerovi, bytem Pardubice, Sedláčkova 434, za darované hračky a plyšáky pro děti do MŠ.

Školní rok 2015/2016
manželé Musilovi – finanční dar pro třídu Motýlků, 2 000 Kč
manželé Havrdovi – sušák na výkresy pro třídu Sluníček
pan Martin Stránský, Rybitevská 23, 533 51 Pardubice – Rosice nad Labem, IČO 73745758, DIČ CZ8401183340, finanční dar pro MŠ Zvoneček 3000 Kč
pan Petr Matys, Řeznictví u Franty, Starý Máteřov 129, perníky pro děti v Mikulášské nadílce
manželé Tamchynovi, finanční příspěvek 2000 Kč na vánoční dárky pro třídu Motýlků
Ing. Bohumil Suchánek, IČO 65335767, Nárameč 78, věcný dar: Digitální fotoaparát SONY DSC-W830 Pink, věnoval třídě Sluníček
pan Jiří Zeman – tabule, koberec, práce na projektu ke grantu na školní zahradu v přírodním stylu
LAMIA spol. s.r.o. , šicí potřeby v hodnotě 2 000 Kč
Telefon: +420 466 416 403
Fax: +420 466 430 977
E-mail: lamia.pce@worldonline.cz
WWW: www.lamiapce.cz
Adresa: Jiřího Tomana 276, 53009 Pardubice
manželé Zadákovi, třída Ježků – finanční dar 3000 Kč
manželé Dostálovi – antibakteriální mýdla – třída Berušky
manželé Tamchynovi – finanční dar
p. Havrdová – finanční dar třídě Motýlků
p. Němečková – dárky pro děti na vánoční besídku třídy Ježků
p. Gottwaldová – dárky pro děti na mikuláškou besídku třídy Ježků
manželé Tamchynovi, třída Žabky, finanční dar 3.500 Kč na vánoční dárky
manželé Tamchynovi, třída Žabky – dar 20.000 Kč na nákup pianina do třídy Kuřátek (červen 2014)
manželé Suchánkovi – třída Motýlků, finanční dar na dárky na Vánoce
pan Petr Matys, Řeznictví u Franty, Starý Máteřov 129, perníky pro děti v Mikulášské nadílce
Děkujeme MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBICE
za poskytnutou dotaci ve výši 10 000Kč
na pořízení kostýmů pro celoroční činnost hudebně-pohybového kroužku ZVONKY.
paní Kupcová – třída Žabky – tuhá mýdla
pan Marek – třída Berušky – sáčky do vysavače
paní Janderová – třída Sluníčka – finanční dar
pan Dostál – třída Berušky – kancelářské potřeby
Bc.Zdeněk Kratochvíl, firma ZAHRADY TOPOL: sponzor rostlin a služeb pro školní zahradu MŠ Zvoneček, (www.zahrady-topol.cz, Tel.: 774607452, 777050541, e-mail: zahrady.kratochvil@seznam.cz, firma nabízí: návrhy a realizace zahrad, řez ovocnýcha okrasných stromů, celoroční údržba zahrad, kompletní péče o travnaté plochy, suché zídky z přírodního kamene, ostatní zahradnické práce)
paní Havrdová A. , tempery (třída Motýlci)
Velice si vážíme Vaší pomoci při materiální sbírce pro DC Veská. Děkujeme!
Školní rok 2013/2014
paní Urbanová a paní Němečková – finanční příspěvek (třída Berušky)
pan Řezníček – nový koberec (třída Kuřátka)
pan M. Bartoš – vrtání studní, geologický a hydrologický průzkum, Chrudim (bartos.studny@seznam.cz)
pan J. Zeman – projektové služby (třída Kuřátka)
paní Havrdová A. (třída Ježci)
paní Havrdová L.(třída Žabky)
firma Bunaty s. r. o., Pardubická 222, 530 02 Srnojedy
pan Jaroslav Stodola – správce počítačové sítě a techniky v MŠ (z firmy MEGASPHERA, poskytovatel datových služeb)
paní Polívková – velký dík za podporu pro naši MŠ a třídu Žabek
paní Mádlová – korková nástěnka
paní Jarmila Šamulková (zaměstnanec MŠ) – občerstvení pro děti a rodiče – na slavnostní akci MŠ Zvoneček v Rytířském sále pardubického zámku dne 10. 12. 2013
pan Matys (řeznictví) – věcný dar k Mikulášské nadílce (perníky pro všechny děti z MŠ)
manželé Skolkovi – finanční dar MŠ
paní Nežádalová – ubrusy a zástěry na výtvarnou výchovu
pan Zeman – zahradní technika, vizualizace zahrady MŠ
paní Gottwaldová – plastové míčky
manželé Ledoví – hračky, puzzle
manželé Koryntovi – finanční dar
manželé Hrčkovi – hračky
firma Austis a.s. – Ing. Marcel Janovský – nátěrové potřeby a barvy
manželé Zadákovi – finanční dar
pan Oldřich Stránský – finanční dar
manželé Skolkovi – opakovaný finanční dar MŠ (třída Kuřátek)
pan Dostál – papíry pro třídu Kuřátek
manželé Bubnovi – finanční dar MŠ (třída Berušek)
manželé Stránští – finanční dar MŠ (třída Kuřátek)
manželé Skolkovi – finanční dar MŠ (třída Kuřátek)
Zvestana Fišerová – finanční dar pro třídu nejmladších dětí (Kuřátka)
Magistrát města Pardubic – dotace 10 000Kč do HPV souboru Zvonky
manželé Reinbergovi – kancelářské potřeby
paní Kremličková – perníky do třídy Sluníček
řeznictví Petr Matýs – Starý Máteřov – perníky na Mikulášskou nadílku
manželé Skolkovi – opakovaná finanční pomoc !
firma Bunaty s. r. o. – finanční dar MŠ
Truhlářská firma Petr Jiroutek -bezplatné zhotovení nábytku v hodnotě 3.600 Kč
Výrobní družstvo Tvar – 160 ks tácků na svačinu pro děti
pan Schejbal – fotografování akademie MŠ
pan Dvořáček – plavba parníkem Arnošt (celá MŠ Zvoneček zdarma)
paní Michalová – rychlý digitální tisk pro celou MŠ
manželé Boháčovi – papíry
manželé Němečkovi – finanční pomoc
manželé Slavickaité- tekutá mýdla, papíry A2+A4, 2 pumpy na bazén, hračky
manželé Lukáškovi – věnovali dárky pod vánoční stromeček
p. Šimek – věnoval klubka vlny, stromek, papíry
p. Matys – věnoval buřty na opékání pro 3 oddělení, perníky pro mikulášskou nadílku
manželé Tamchynovi – 3 tis. Kč na úpravu zahrady
manželé Paarovi – finanční pomoc
manželé Bubnovi – finanční pomoc
firma Holcim (pan Zeman) – 14 tun kamene „kačírku“
rodiče Menčíkovi – věnovali pracovní rukavice
Kovářovi, Moldavčukovi, Slavickaité, Spěvákovi, Klátovi
p. Kubíčková, p. Novotná, .p. Hrdá
p. Dvořáček – zajištění plavby parníkem po Labi
Školní rok 2014/2015
____________________________________________________
Velice si vážíme Vaší pomoci při materiální sbírce
pro DC Veská.
Děkujeme!
______________________________________________________________________
Školní rok 2012/2013

___________________________________________________________________________________
Poděkování za pomoc při úpravách na školní zahradě patří:
p. Bc. Zdeňkovi Kratochvílovi
p. Vaškové, p. Bernardové, p. Stodolové,
p. Paarové, p. Hanzlíkové, p.Černohorskému,
p. Duchnovi, p. Michalové, p. Leinbergové,
p. Reinbergovi, p. Poznerové, p. Krejcarové,
p. Kožené, p. Horákovi, p. Michalové,
p. Duchnovi, p. Novákové, p. Štěrbové,
manželům Němečkovým, p. Adamci,
p. Dunové, p. Králi, p. Reinbergové,
p. Kubíčkové, p. Zadákové, p. Sejbalové,
manželům Ďurechovým, p. Plaché, p. Heřmanskému,
manželům Moravcovým, p. Janovské, p. Kašparovi.
_____________________________________________________________________________________

Velice si vážíme Vaší pomoci při materiální sbírce
pro DC Veská.
Děkujeme!
_____________________________________________________________________________________
Školní rok 2011/2012