Sponzorský dar Smp – Odpady a.s.

Děkujeme firmě Služby města Pardubic – Odpady a.s. za finanční dar ve výši 100.000 Kč pro potřeby Mš Zvoneček