Berušky

Paní učitelky:  Bc. Lenka Klasová, Bc. Petra Vaníčková, Hana Sokolová.

Ve třídě Berušek je ve školním roce 2017/2018 zapsáno 26 dětí, z toho 11 děvčat a 15 chlapců. Všechny děti jsou ve věkovém rozmezí od 3 do 4 let.

Naše práce vychází z třídního vzdělávacího programu s názvem „Sedm teček na kabátku“.

Formou hry se věnujeme činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, estetického a hudebního cítění, sebeobsluhy, komunikace, samostatnosti a prosociálního chování dětí. Respektujeme přání a potřeby dětí. Odměnou je pro nás spokojené a usměvavé dítě, které se na nás těší tak, jako my na něho.

Aktuality Berušky:


Akce na červen - Berušky
1. 6. Indiánský dětský den 7. 6. Pěší výlet za vláčky do Rosic nad Labem (s sebou: batoh, pití a pláštěnku) 11. 6. Divadlo v MŠ - "Víla Kopretinka" 14. 6. Jedeme do města (s sebou: batoh, pití a pláštěnku) 21. 6. Školní akademie - vystoup

Fotky Berušky

Bonusové fotky
rajče.net