Berušky

Paní učitelky:  Bc. Lenka Klasová, Bc. Petra Turynová, Hana Sokolová.

Ve třídě Berušek je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 26 dětí, z toho 11 děvčat a 15 chlapců. Všechny děti jsou ve věkovém rozmezí od 3,5 do 5 let.

Naše práce vychází z třídního vzdělávacího programu s názvem „Sedm teček na kabátku“.

Formou hry se věnujeme činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, estetického a hudebního cítění, sebeobsluhy, komunikace, samostatnosti a prosociálního chování dětí. Respektujeme přání a potřeby dětí. Odměnou je pro nás spokojené a usměvavé dítě, které se na nás těší tak, jako my na něho.

Aktuality Berušky:


Akce na měsíc BŘEZEN - Berušky
6. 3. 1. JARNÍ BRIGÁDA S RODIČI - od 15:30 Prosíme především tatínky, aby nám přišli pomoci, jedná se o těžší práci 🙂 11. 3. Muzikoterapeutická pohádka - "Putování Afrikou" od 8:30 13. 3. Tento den vychází Pardubický deník s naší společnou fotkou

Fotky Berušky

Bonusové fotky
rajče.net