Berušky

Paní učitelky:  Bc. Lenka Klasová, Bc. Petra Turynová, Hana Sokolová.

Ve třídě Berušek je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 26 dětí, z toho 11 děvčat a 15 chlapců. Všechny děti jsou ve věkovém rozmezí od 3,5 do 5 let.

Naše práce vychází z třídního vzdělávacího programu s názvem „Sedm teček na kabátku“.

Formou hry se věnujeme činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, estetického a hudebního cítění, sebeobsluhy, komunikace, samostatnosti a prosociálního chování dětí. Respektujeme přání a potřeby dětí. Odměnou je pro nás spokojené a usměvavé dítě, které se na nás těší tak, jako my na něho.

Aktuality Berušky:


Akce na měsíc ČERVEN Berušky
5. 6. VÝLET TOULOVCOVY MAŠTALE (s sebou: jídlo na celý den, pití, batůžek, pláštěnku) 19. 6. ŠKOLNÍ AKADEMIE - ODPOLEDNÍ VYSTOUPENÍ VŠECH TŘÍD 21. 6. KOUZELNÍCI VE VÝCHODOČESKÉM DIVADLE 27. 6. ROZLUČKOVÉ SPINKÁNÍ V MŠ (Od 18 h)

Fotky Berušky

Bonusové fotky
rajče.net