Berušky

Paní učitelky:  Bc. Lenka Klasová,  Bc. Michaela Žirovnická, Helena Kraucherová
Asistent pedagoga: Romana Kindlová

Ve třídě Berušek je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 24 dětí, z toho 12 děvčat a 12 chlapců. Všechny děti jsou ve věkovém rozmezí od 3 do 4,5 let. 

Naše práce vychází z třídního vzdělávacího programu s názvem „Sedm teček na kabátku“.

Formou hry se věnujeme činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, estetického a hudebního cítění, sebeobsluhy, komunikace, samostatnosti a prosociálního chování dětí. Respektujeme přání a potřeby dětí. Odměnou je pro nás spokojené a usměvavé dítě, které se na nás těší tak, jako my na něho.

Aktuality Berušky:


Akce Listopad Berušky
 4.11. - hudební pohádka v MŠ "Sněhurka"
  5.11 -  strašidelný rej v maskách
16.11. - vánoční focení v Mš
17.11. - státní svátek - Mš uzavřena 
19.11. - divadlo v MŠ " Čert a Káča"
 Pouštění draka dle možností počasí.

 

Fotky Berušky
rajče.net

Ukázka fotky Berušky