Berušky

Paní učitelky:  Bc. Lenka Klasová, Pavlína Čermáková Dis., Helena Kraucherová
Asistent pedagoga: Romana Kindlová

Ve třídě Berušek je ve školním roce 2020/2021 zapsáno 23 dětí, z toho 9 děvčat a 14 chlapců. Všechny děti jsou ve věkovém rozmezí od 4 do 7 let. Z toho deset dětí je předškolních. Program předškoláků bude podobný s programem a vzděláváním na ostatních předškolních třídách (Ježci a Sluníčka).

Naše práce vychází z třídního vzdělávacího programu s názvem „Sedm teček na kabátku“.

Formou hry se věnujeme činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, estetického a hudebního cítění, sebeobsluhy, komunikace, samostatnosti a prosociálního chování dětí. Respektujeme přání a potřeby dětí. Odměnou je pro nás spokojené a usměvavé dítě, které se na nás těší tak, jako my na něho.

Aktuality Berušky:


Příprava pro předškoláky a mladší děti- Berušky

příprava pro předškoláky zde

příprava pro mladší děti zde


 

Fotky Berušky
rajče.net

Ukázka fotky Berušky