Berušky

Paní učitelky:  Bc. Lenka Klasová, Bc. Petra Turynová, Hana Sokolová.

Ve třídě Berušek je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 26 dětí, z toho 11 děvčat a 15 chlapců. Všechny děti jsou ve věkovém rozmezí od 3,5 do 5 let.

Naše práce vychází z třídního vzdělávacího programu s názvem „Sedm teček na kabátku“.

Formou hry se věnujeme činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, estetického a hudebního cítění, sebeobsluhy, komunikace, samostatnosti a prosociálního chování dětí. Respektujeme přání a potřeby dětí. Odměnou je pro nás spokojené a usměvavé dítě, které se na nás těší tak, jako my na něho.

Aktuality Berušky:


Akce na PROSINEC - Berušky
5.12. MIKULÁŠKÁ NADÍLKA 6.12. 5. lekce plavání 10.12. Pečení cukrovíčka 11.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE (od 15:30) 13.12. 6. lekce plavání 17.12. Divadlo v MŠ - "Bílé přání" 18.12. Výlet za stromečkem s paní ředitelkou (s sebou: batoh, pití

Fotky Berušky

Bonusové fotky
rajče.net