Berušky

Paní učitelky:  Bc. Lenka Klasová, Bc. Petra Turynová, Hana Sokolová.

Ve třídě Berušek je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 26 dětí, z toho 11 děvčat a 15 chlapců. Všechny děti jsou ve věkovém rozmezí od 3,5 do 5 let.

Naše práce vychází z třídního vzdělávacího programu s názvem „Sedm teček na kabátku“.

Formou hry se věnujeme činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, estetického a hudebního cítění, sebeobsluhy, komunikace, samostatnosti a prosociálního chování dětí. Respektujeme přání a potřeby dětí. Odměnou je pro nás spokojené a usměvavé dítě, které se na nás těší tak, jako my na něho.

Aktuality Berušky:


Akce na LISTOPAD - Berušky
 1. 11. Podzimní minibesídka s tvořením s rodiči a lampionový průvod -začátek v 15:30 5. 11. Vánoční focení (tématické focení dětí) 8. 11. 1. lekce plavání 15. 11. 2. lekce plavání 22. 11. 3. lekce plavání 23. 11. Pohádka v MŠ - "Jak se anděl po

Fotky Berušky

Bonusové fotky
rajče.net