Berušky

Paní učitelky:  Bc. Lenka Klasová, Bc. Petra Vaníčková, Hana Sokolová.

Ve třídě Berušek je ve školním roce 2017/2018 zapsáno 26 dětí, z toho 11 děvčat a 15 chlapců. Všechny děti jsou ve věkovém rozmezí od 3 do 4 let.

Naše práce vychází z třídního vzdělávacího programu s názvem „Sedm teček na kabátku“.

Formou hry se věnujeme činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, estetického a hudebního cítění, sebeobsluhy, komunikace, samostatnosti a prosociálního chování dětí. Respektujeme přání a potřeby dětí. Odměnou je pro nás spokojené a usměvavé dítě, které se na nás těší tak, jako my na něho.

Aktuality Berušky:


Akce na květen - Berušky
 7.5. - Omezený provoz MŠ, 8.5.  - Státní svátek - MŠ uzavřena,  11.5.  - Vystoupení hudebně pohybového kroužku Zvonky pro ostatní děti z MŠ, 21.5.  - Společné focení, 23.5.  - Besídka pro mamky a taťky od 16:00, 24.5.  - Návštěva Pohá

Fotky Berušky

Bonusové fotky
rajče.net