Ježci

Paní učitelky: Bc. Ivana Kolaříková a Lenka Linhartová

Ve třídě Ježků je zapsáno 25 předškolních dětí, 11 dívek a 14 chlapců.

Vzdělávací program třídy je zaměřen na přípravu do školy ve všech oblastech. Důraz je především kladen na celkovou samostatnost, která jim usnadní vstup do základní školy. Paní učitelky se zaměřují na grafomotoriku, řečový rozvoj, správnou výslovnost, hudební činnosti a různé techniky ve výtvarných činnostech.

V průběhu školního roku je pro děti připraveno mnoho akcí: plavecký kurz, divadelní představení, návštěvy galerií s tvořívými dílnami, přírodovědné programy v Ekocentru Paleta, keramické dílny, škola v přírodě a další zajímavé aktivity.

Aktuality Ježci:


Akce Červen Ježci

ke stažení zde

 


Fotky Ježci
rajče.net

 Ukázka fotky