Ježci

Paní učitelky: Bc. Ivana Kolaříková a Lenka Linhartová

Ve třídě Ježků je zapsáno 26 předškolních dětí, 12 dívek a 14 chlapců.

Vzdělávací program třídy je zaměřen na přípravu do školy ve všech oblastech. Důraz je především kladen na celkovou samostatnost, která jim usnadní vstup do základní školy. Paní učitelky se zaměřují na grafomotoriku, řečový rozvoj, správnou výslovnost, hudební činnosti a různé techniky ve výtvarných činnostech.

V průběhu školního roku je pro děti připraveno mnoho akcí: plavecký kurz, divadelní představení, návštěvy galerií s tvořívými dílnami, přírodovědné programy v Ekocentru Paleta, keramické dílny, škola v přírodě a další zajímavé aktivity.

Aktuality Ježci:


Akce na Květen - Ježci
6.5.     DIVADLO V MŠ pondělí   HUDEBNÍ POHÁDKA „Sněhurka“     14.5.       FOTOGRAFOVÁNÍ úterý        třídní fotografie     23.5.    CELODENNÍ VÝLET DO ZOO čtvrtek   Dvůr Králové             /podrobné

 Fotky

Bonusové fotky
rajče.net