Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková DiS.

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2017/2018 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 11 děvčat a 15 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 3 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

V I. pololetí letošního roku plánujeme s dětmi keramické dílny, pohádky v MŠ, přírodovědné programy v MŠ, vánoční besídku, tvoření s rodiči a výlet.

Aktuality Kuřátka:


Akce na květen - Kuřátka
4.5. - výlet do ekocentra PALETA , začátek v 8.45 15.5. - 1. lekce plavání 17.5. - spaní v MŠ , bližší info na nástěnce 21.5. - školkové focení 22..5. - 2. lekce plavání 29.5. - 3. lekce plavání  

Fotogalerie Kuřátka

Bonusové fotky
rajče.net