Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková DiS.

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2018/2019 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 13 děvčat a 13 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 3 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

V I. pololetí letošního roku plánujeme s dětmi keramické dílny, pohádky v MŠ, přírodovědné programy v MŠ, vánoční besídku, tvoření s rodiči a výlet.

Aktuality Kuřátka:


Akce na Listopad - Kuřátka
2.11. ekocentrum Paleta - program PEČENÍ CHLEBA, odjezd z MŠ v 8.15 hod. 5.11. vánoční fotografování, zač. v 8.00 hod. 6.11. keramická dílna s dětmi, zač. v 8.00 7.11. výlet do Baloon cafe, odjezd z MŠ v 9.00 hod. 23.11. divadlo v MŠ - JAK SE AND

Fotogalerie Kuřátka

Bonusové fotky
rajče.net