Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková DiS.

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2018/2019 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 13 děvčat a 13 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 3 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

V I. pololetí letošního roku plánujeme s dětmi keramické dílny, pohádky v MŠ, přírodovědné programy v MŠ, vánoční besídku, tvoření s rodiči a výlet.

Aktuality Kuřátka:


Akce na Květen - Kuřátka
3.5.   3.lekce plavání 6.5.   hudební pohádka v MŠ "Sněhurka" ( zač. v 9 hod ) 10.5.   4.lekce plavání 13.5.   program "Savci" v MŠ  ( zač. v 9 hod ) 14.5.   fotografování - třídní foto 17.5.   5.lekce plavání 17.5.   nocování v MŠ

Fotogalerie Kuřátka

Bonusové fotky
rajče.net