Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková DiS.

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2017/2018 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 11 děvčat a 15 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 3 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

V I. pololetí letošního roku plánujeme s dětmi keramické dílny, pohádky v MŠ, přírodovědné programy v MŠ, vánoční besídku, tvoření s rodiči a výlet.

Aktuality Kuřátka:


Akce na březen - Kuřátka
8.3. velikonoční keramická dílna ( zač. v 8.00 ) 12. - 16. 3. jarní prázdniny ( provoz na třídě Berušky a Motýlci ) 21.3. Den otevřených dveří 27.3. keramická dílna s dětmi a rodiči ( zač. v 15.45 )

Fotogalerie Kuřátka

Bonusové fotky
rajče.net