Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková, DiS., 
asistent pedagoga: Monika Říhová

 Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2021/2022 zapsáno 24 dětí, z tohoto počtu je 12 děvčat a 12 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 3 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

Aktuality Kuřátka:

 


Akce Červen Kuřátka
9.6.-   nocování ve školce ( bližší info na nástěnce )
14.6.- výlet do minizoo Častolovice ( bližší info na nástěnce )
16.6.- akademie a jarmark ( zač. jarmarku ve 14:30, zač. akademie v 15:30 v části zahrady Žabiček )
 28.6 od 8:30 pořádáme piknik za utržené peníze z jarmarku.

Fotogalerie Kuřátka

rajče.net