Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková DiS.

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2019/2020 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 16 děvčat a 10 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 4 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

V I. pololetí letošního roku plánujeme s dětmi keramické dílny, pohádky v MŠ, přírodovědné programy v MŠ, vánoční besídku, tvoření s rodiči a výlet.

Aktuality Kuřátka:


Akce na Prosinec- Kuřátka
5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ (8.00 hod) 11. 12. Vánoční besídka (15.30 hod) 17. 12. Pohádka v MŠ "Rampouchová" 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena

Fotogalerie Kuřátka

Bonusové fotky
rajče.net