Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková, DiS.

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2019/2020 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 16 děvčat a 10 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 4 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

Aktuality Kuřátka:

Poděkování:

Velké poděkování za sponzorské dary na třídu KUŘÁTEK patří:
-manželům Morongovým za finanční příspěvek na třídu, který byl použit na vánoční dárky pro děti na třídě
-paní Krčmářové za velkou krabici modelíny Play-Doh v různých barvách.


Nápady a úkoly- Kuřátka

Nápady a úkoly ke stažení zde

 

 

 

 

 


 

 

Fotogalerie Kuřátka

 

Bonusové fotky
rajče.net