Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková DiS.

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2017/2018 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 11 děvčat a 15 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 3 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

V I. pololetí letošního roku plánujeme s dětmi keramické dílny, pohádky v MŠ, přírodovědné programy v MŠ, vánoční besídku, tvoření s rodiči a výlet.

Aktuality Kuřátka:


Akce na květen - Kuřátka
5.6. plavání - 4. lekce 12.6. plavání - 5. lekce 19.6. plavání - 6. lekce 21.6. výlet do městské knihovny s programem "Pověsti Pardubic" - odjezd v 9.00 21.6. Školní akademie - zač. v 15.30 26.6. plavání - 7. závěrečná lekce 26.6. rozlučka se

Fotogalerie Kuřátka

Bonusové fotky
rajče.net