Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková DiS.

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2018/2019 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 13 děvčat a 13 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 3 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

V I. pololetí letošního roku plánujeme s dětmi keramické dílny, pohádky v MŠ, přírodovědné programy v MŠ, vánoční besídku, tvoření s rodiči a výlet.

Aktuality Kuřátka:


Akce na Březen - Kuřátka
11. 3. – Muzikoterapeutická pohádka v MŠ, začátek v 10:00h 19. 3. – Pohádka v MŠ „Na zahrádce je tak sladce“, začátek v 9:00h 21. 3. – Komorní filharmonie v MŠ s programem „Seznamte se, prosím“, začátek v 9:00h 22. 3. – Pohádka v MŠ „Kocour

Fotogalerie Kuřátka

Bonusové fotky
rajče.net