Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková DiS.

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2019/2020 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 16 děvčat a 10 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 4 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

V I. pololetí letošního roku plánujeme s dětmi keramické dílny, pohádky v MŠ, přírodovědné programy v MŠ, vánoční besídku, tvoření s rodiči a výlet.

Aktuality Kuřátka:


Akce na Září - Kuřátka
9.9.     rodičovská schůzka na třídě Berušek - zač. v 15.30 13.9.   pohádka v MŠ  POPELKA - zač. v 8.30 25.9.   podzimní keramická dílna s rodiči - zač. v 15.30 26.9.   pohádka v MŠ  MÁŠENKA A MEDVĚDI - zač. v 9.30

Fotogalerie Kuřátka

Bonusové fotky
rajče.net