Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková, DiS., 
asistent pedagoga: Monika Říhová

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2020/2021 zapsáno 24 dětí, z tohoto počtu je 11 děvčat a 13 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 4 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

Aktuality Kuřátka:

 


AKCE - Kuřátka
 Vzhledem k nastalé situaci ohledně koronaviru jsme nuceni veškeré akce mimo MS i v MS zrušit. Děkujeme za pochopeni

 

 

 

 


Fotogalerie Kuřátka

Bonusové fotky
rajče.net