Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková, DiS., 
asistent pedagoga: Monika Říhová

 Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2021/2022 zapsáno 24 dětí, z tohoto počtu je 12 děvčat a 12 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 3 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

Aktuality Kuřátka:

 


Akce Září Kuřátka
 
7.9. 16h třídní schůzka,
17.9. 8:30h pohádka v MŠ "Kouzelná hruška"
30. 9. od 15:30h keramická dílna s rodiči
 
 

 

 

 


Fotogalerie Kuřátka

rajče.net