Kuřátka

Paní učitelky:  Lenka Ježková, DiS., Bc. Michaela Žirovnická
školní asistent : Monika Říhová

 Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2022/2023 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 11 děvčat a 15 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 3 do 4 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

Aktuality Kuřátka:


Akce Říjen Kuřátka

14. 10. – Pohádka v MŠ „Děda Listnáč a skřítek Vítek“, začátek v 8:30 h

25. 10. – Program v MŠ „Zvířátka před zimou“, ukázka živých zvířátek, začátek v 9:00h

26. 10. - 28. 10. – Podzimní prázdniny


 

Fotogalerie Kuřátka

rajče.net