Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková DiS.

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2018/2019 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 13 děvčat a 13 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 3 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

V I. pololetí letošního roku plánujeme s dětmi keramické dílny, pohádky v MŠ, přírodovědné programy v MŠ, vánoční besídku, tvoření s rodiči a výlet.

Aktuality Kuřátka:


Akce na září - Kuřátka
12.9. rodičovská schůzka na třídě Berušek ( zač. 15.30 ) 14.9. divadlo v MŠ - Budulínek Mandelinka ( zač. 8.30 ) 18.9. eko program Paleta - pečení brambor ( odjezd z MŠ v 8.10 ) 26.9. podzimní keramická dílna s dětmi a rodiči ( zač.15.30 )

Fotogalerie Kuřátka

Bonusové fotky
rajče.net