Kuřátka

Paní učitelky: Iva Stodolová a Lenka Ježková DiS.

Do oddělení Kuřátek bylo ve školním roce 2018/2019 zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je 13 děvčat a 13 chlapců. Jedná se o děti ve věku od 3 do 5 let.

V řízené činnosti se postupně objevují všechny složky výchovy – estetická, hudební, sportovní, výtvarná, ale i vzdělávací, mravní a společenská. Děti mají prostor i pro samostatné činnosti podle svého zájmu. Děti jsou také vedeny ke slušnému chování k dospělým, ke spolužákům, učí se sebeobsluze při oblékání a stolování.

V I. pololetí letošního roku plánujeme s dětmi keramické dílny, pohádky v MŠ, přírodovědné programy v MŠ, vánoční besídku, tvoření s rodiči a výlet.

Aktuality Kuřátka:


Akce na Červen - Kuřátka
4.6.   výlet- Lanáček, odjezd v 9:00 5.6.   výukový program JEŠTĚŘI, zač. v 9:00 13.6.  rozlučkové odpoledne s Kuřátky - akce pro děti a rodiče, zač. v 15:30 19.6. školní Akademie, zač. v 15:30 25.6. muzikoterapeutická pohádka v MŠ, zač.

Fotogalerie Kuřátka

Bonusové fotky
rajče.net