Sluníčka

Paní učitelky: Simona Korejtková, Bc. Eva Štěničková,Dis.

Ve třídě SLUNÍČEK je zapsáno 26 předškolních dětí.
Třída Sluníček je třídou předškolní. Hlavní náplní je příprava dětí pro vstup do první třídy základní školy.
Rozvíjíme děti při všech aktivitách (hudební,výtvarné, pracovní, konstruktivní, matematické a literárně-dramatické). Upřednostňujeme individuální přístup k dítěti, vycházíme z jeho potřeb, podporujeme jeho záliby a rozvíjíme nadání v dané oblasti. Zvláštní péči věnujeme procvičování řeči při jazykových a hudebních hrách. Velký důraz klademe na předškolní přípravu v oblasti řečové, rozumové a grafomotorické. Děti se postupně seznamují se školními povinnostmi při hře „na školu“ a při návštěvě školy poznávají školní prostředí.

Vytváříme pro děti a jejich rodiče příjemné prostředí, ve kterém panuje přátelská nálada, podporujeme přátelské vztahy, kamarádství a učíme děti spolupracovat s ostatními. Snažíme se rozvíjet děti po všech stránkách a co nejlépe je připravit na vstup do základní školy.

 

Aktuality Sluníčka:

 


Akce na Leden- Sluníčka
24.1. Eko program "rekordy ze světa zvířat " 28.1. Včd loutkové divadlo "Sněhurka a sedm trpaslíků " 31.1. Návštěva knihovny na Pernšt. náměstí Exkurze do VČD - Termín v jednání

Bonusové fotky
rajče.net