Žabky

Paní učitelky:  Hana Kupcová, Bc. Iva Ľahká.

Ve třídě Žabek je v letošním šk.roce zapsáno 24 dětí ve věku 3 let.

V klidném a příjemném prostředí malého pavilonu mateřské školy děti poznávají nové kamarády, získávají dovednosti v oblasti sebeobsluhy a společenských návyků, hravou formou s využití prvků hudebně-pohybové výchovy se seznamují se světem kolem nás.

Aktuality Žabky:


Akce Prosinec Žabky

 "Vzhledem k nepříznivé a neustále se měnící situaci budou aktuální akce vyvěšeny v šatně na nástěnce".


Fotogalerie Žabky
Rajče.net