Berušky

Paní učitelky:  Bc. Lenka Klasová,  Kateřina Doležalová, Denisa Vlasáková.
Asistent pedagoga: Romana Kindlová

Ve třídě Berušek je ve školním roce 2022/2023 zapsáno 24 dětí, z toho 14 děvčat a 11 chlapců. Všechny děti jsou ve věkovém rozmezí od 3 do 4,5 let. 

Naše práce vychází z třídního vzdělávacího programu s názvem „Sedm teček na kabátku“.

Formou hry se věnujeme činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, estetického a hudebního cítění, sebeobsluhy, komunikace, samostatnosti a prosociálního chování dětí. Respektujeme přání a potřeby dětí. Odměnou je pro nás spokojené a usměvavé dítě, které se na nás těší tak, jako my na něho.

 

Fotky Berušky

Rajče.net

Aktuality Berušky

Ukázka fotky Berušky