Žabky

Paní učitelky:  Hana Kupcová, Bc. Iva Ľahká.

Ve třídě Žabek je ve školním roce 2022/2023 zapsáno 26 dětí ve věku 3-5 let, 12 dívek a 14 chlapců.

Třída Žabek se nachází v klidném a příjemném prostředí malého pavilonu mateřské školy obklopeného zelení. Důležitý je pro nás osobní přístup, rozvíjení dítěte po všech stránkách, kamarádské a laskavé prostředí. Předškolní věk je jedním z nejkrásnějších období v životě člověka. Naším cílem je vytvořit s dětmi co nejlepší základy, na kterých poté budou stavět celý život. Každodenně zařazujeme chvilky logopedické prevence, hudebně-pohybové hry, didakticky cílené činnosti, hry a aktivity podporující kamarádství a další činnosti, díky kterým se děti seznamují se světem kolem nás.

Aktuality Žabky

Fotogalerie Žabky

Rajče.net